Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței 2022 – 2023

Începând cu data de, 01.10.2022, la biroul de Asistență Socială Glina se pot depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. Consumatorii vulnerabili de energie beneficiază de ajutor pentru încălzire şi de suplimentul pentru energie pentru acoperirea integrală sau a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinței.

Persoanele care depun cererea și declarația pe propria răspundere până la data de 20 noiembrie vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței pe toată perioada sezonului rece, de la 1 noiembrie 2022 până la 31 martie 2023. Cererile înregistrate după data de 20 ale lunii vor intra în plată din luna următoare.

✅ VALOAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI diferă în funcție de venitul mediu lunar și poate fi solicitat de către familiile și/sau persoanele singure cu un venit net mediu lunar de până la 1.386 lei/persoană, în cazul familiei și 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

💰Suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:
✔ 100% din valoarea de referință (dar nu mai mult decât consumul facturat) – pentru un venit mediu net lunar cuprins între 0 lei și 200 lei pe membru de familie/persoană singură
✔ 90% – pentru un venit lunar net între 200,1 lei și 320 lei
✔ 80% – pentru un venit lunar net între 320,1 lei și 440 lei
✔ 70% – pentru un venit lunar net între 440,1 lei și 560 lei
✔ 60% – pentru un venit lunar net între 560,1 lei și 680 lei
✔ 50% – pentru un venit lunar net între 680,1 lei și 920 lei
✔ 40% – pentru un venit lunar net între 920,1 lei și 1.040 lei
✔ 30% – pentru un venit lunar net între 1.040,1 lei și 1.160 lei
✔ 20% – pentru un venit lunar net între 1.160,1 lei și 1.280 lei
✔ 10% – pentru un venit lunar net între 1.280,1 lei și 1.386 lei/2.053 lei (membru de familie/persoană singură)

🟠 Valoarea de referință luată în calcul diferă în funcție de sistemul de încălzire utilizat, dar nu poate fi mai mică de: 250 lei/lună (pentru gaze naturale), 320 lei/lună (pentru combustibili solizi și/sau petrolieri) sau 500 lei/lună (pentru energie electrică).

Documente necesare:
Cerere acordare ajutor

Lista acte necesare

Lista bunurilor care duc la excluderea de la ajutorul pentru încălzirea locuinței