Anunț licitație publică

Obiectul închirierii Spațiul ce aparține domeniului public al comunei Glina (etaj poz. 1) din cadrul Dispensarului Medical Glina din str. Libertății nr. 320, comuna Glina, județ Ilfov.

Descărcați documentul