Elaborarea Proiectului de buget local

Primăria Comunei Glina, județul Ilfov, în conformitate cu prevederile art. 39, alin. 3, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, anunță elaborarea Proiectului de buget local si a Listei de investiții pe anul 2021.

Orice persoană fizică sau juridică poate formula în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare pe marginea proiectului de buget la sediul Primăriei Comunei Glina, respectiv in format electronic pe adresa de e-mail:contact@primaria-glina.ro în termen de 15 zile de la afișare (începând cu data de 23.03.2021, respectiv până la data de 07.04.2021, ora 14,00).

Proiect-Buget-Local

Proiect Buget Serviciu Salubrizare

Proiect Buget Club Sportiv