Informare – procedura succesorala

Succesibili defunctului ENACHESCU SORIN-VICTOR, decedat la data de 08.04.2022 cu ultimul domiciliu in comuna Glina str. Independentei nr. 18, judet Ilfov, CNP: 1551013400261, sunt citati la sediul Sociatatii Profesionale Notariale Rodica Stroe si Asociatii din Comuna Branesti, str. I.C. Bratianu nr. 27A, judetul Ilfov in data de 18.10.2023, ora 12,00 in vederea dezbaterii procedurii succesorale de pe urma defunctului ENACHESCU SORIN-VICTOR.

Succesibilii sunt rugati sa prezinte toate actele pe care le detin in legatura cu acesta.