Informare puncte de sacrificare temporară la stâne

În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, în situaţii excepţionale, sacrificarea mieilor se poate realiza şi în locuri organizate şi amenajate temporar de primării/prefecturi, în care se asigură supravegherea sanitară veterinară şi în care sunt respectate cerinţele de igienă prevăzute in Regulamentul (CE) nr. 852/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

În contextul stării de alertă impusă de pandemia Covid-19 şi doar în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, respectiv până la data de 01.05.4021 (inclusiv), se poate  autoriza derogarea privind sacrificarea mieilor în spaţiile/locurile amenajate temporar la nivelul exploataţiei, după efectuarea unei analize de risc de către D.S.V.S.A .Ilfov.

În acest sens, trebuie să fie asigurate facilităţi la nivelul exploataţiei, astfel încât să fie respectate regulile generale şi speciale de igienă, cerinţele privind bunăstarea animalelor şi eliminarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, astfel încât

procesul de sacrificare a mieilor să nu compromită siguranţa cărnii şi a organelor.

Prin urmare, în cazul sacrificării mieilor în aceste spaţii amenajate temporar, se vor avea în vedere umătoarele:

 • respectarea regulilor generale şi speciale de igienă;
 • controlul stării de sănătate a animatelor, respectiv efectuarea examenului antemortem
  de către un medic veterinar oficial;
 • respectarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul sacrificării conform
  Regulamentului (CE) nr. 1099/2009;
 • efectuarea examenului post-mortem al cărnii şi organelor de către un medic veterinar

oficial;

 • eliminarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
  conform Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;
 • respectarea condiţiilor de depozitare şi comercializare a cărnii de miel.

Descarcă documentul