Informare şi consultare a publicului

Informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului.

Cerere etapa 1

Panou etapa 1