Lista tututor funcțiilor din cadrul aparatului de specialitate

Lista tututor funcțiilor si a drepturilor salariale stabilite conform legii din cadrul aparatului de specialitate.

UAT

Salubrizare