Primăria Glina a început o nouă etapă de cadastrare gratuită pentru 175 de imobile, prin intermediul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

Realizat în parteneriat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, acest program oferă cadastrarea gratuită pentru imobilele din sectorul 23, care cuprinde străzile Aleea Abatorului, De76, De81, De83, De89, De82, De93, De80, De88 și Centura București. Dintre acestea, 151 se află în intravilanul localității, iar 24 în extravilan, ceea ce va duce la un total de 525 de imobile cadastrate prin acest program în comuna Glina.

Cadastrarea imobilelor în Registrul Unic Cadastral din România este o procedură esențială pentru rezolvarea situațiilor delicate care pot duce la litigii între rude și vecini și permite eliberarea certificatelor de moștenitor fără costuri pentru cetățeni. De asemenea, aceasta aduce o economie considerabilă bugetului fiecărei familii. Pe lângă beneficiile individuale, cadastrarea imobilelor aduce beneficii și la nivel de comunitate. Autoritățile locale vor avea o imagine clară a limitelor domeniului public, ceea ce vă permite realizarea de lucrări de infrastructură rutieră și edilitară într-un mod mai rapid, ducând astfel la o dezvoltare mai rapidă a localității.