Proces-Verbal de constatare a derularii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preemtiune