REGULAMENT privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public si privat al Comunei Glina la rețele edilitare

Prezentul regulament se va aplica lucrărilor de investiții, reparații, intervenții și intervenții executate pe domeniul public sau privat al comunei GLINA, de către persoane fizice, persoane juridice, deținători sau administratori de rețele, precum și de prestatori autorizați care intervin la aceste rețele. Regulamentul descrie modalitatea de gestionare și de comunicare a datelor referitoare Ia intervențiile în domeniul public și/sau privat al Comunei Glina, de către cei avizați să le administreze și de cei care le utilizează.

Regulament executie

HCL 141 - 23.12.2021