Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea unei funcții vacante

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice de Inspector, clasa I, Profesional Asistent – Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara si.

Descarcati documentul