Servicii de proiectare faza PT+DDE

Servicii de proiectare faza PT+DDE privind “Extindere sediu primarie, reabilitare corp existent, recompartimentare si imprejmuire comuna Glina, judetul Ilfov” inclusiv verficare tehnica de calitate a documentatiilor tehnice elaborate la faza PT, DDE, CS, DTAC-PAC si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de executie a contractului de lucrari.

descărcați documentul