bg

Modernizarea parcului

central din Glina

Reprezintă un prim pas în transformarea localității noastre intr-o comună verde și direcția în care se dezvoltă întreaga localitate.

bg

Modernizarea parcului

central din Glina

Reprezintă un prim pas în transformarea localității noastre intr-o comună verde și direcția în care se dezvoltă întreaga localitate.

Educație și cultură

Administrația locală a comunei Glina susține educația.

Utilități și Infrastructură

Investițiile în infrastructură sunt unele dintre cele mai importante.

Hotărâri de consiliu

Hotărâri, ședințe și proiectele Consiliului Local pentru anul curent.

Cereri și formulare

Simplificăm operațiunile realizate în cadrul administrației publice.

Cereri și formulare

Avem grijă să fii un cetățean informat, iar prin intermediul acestei pagini dorim să venim în ajutorul dumneavoastră prin simplificarea operațiunilor realizate în cadrul administrației publice locale.

Formularele electronice afișate sunt de tip ‘PDF’,  iar pentru vizualizare/listare se poate utiliza gratuit programul AdobeReader, Foxit Reader sau orice alt program ce permite deschiderea documentelor de tip PDF.

TAXE ȘI IMPOZITE


URBANISM


REGISTRUL AGRICOL


SERVICIUL DE SALUBRIZARE


 • Acte necesare pentru incheierea unui contract salubrizare

  Persoane fizice
  – Declaratie de impunere
  – copie BI/CI/PASAPORT/etc;
  – Adresa de email;
  – Numere telefon de contact;

  Persoane juridice
  – Declaratie de impunere
  – Copie CUI;
  – Copie certificat constatator pentru punct de lucru;
  – Copie contract de locatiune/comodat/inchiriere/proprietate etc din care sa reiasa suprafata in care se desfasoara activitatea societatii;
  – Copie carte de identitate administrator;
  – Imputernicire reprezentant (in cazul in care semneaza alta persoana);
  – Adresa de email;
  – Numere telefon de contact;

 • Aviz de salubritate - persoane fizice

  Pentru emiterea unui aviz salubritate aferent unor documentatii tehnice ale obiectivelor in curs de autorizare, persoanele fizice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna o CERERE tip.

  – Copie BI / CI / PASAPORT/ etc
  – Copie act proprietate
  – Copie Cetificat de urbanism
  – Dovada achitarii taxei

  Descarcă formularul tip

 • Aviz de salubritate - persoane juridice

  Pentru emiterea unui aviz salubritate aferent unor documentatii tehnice ale obiectivelor in curs de autorizare,
  persoanele juridice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna o CERERE tip;
  – Copie CUI
  – Copia Certificatului de urbanism
  – Act de propietate
  – Dovada achitarii taxei

  Descarcă formularul tip

 • Aviz de salubritate pentru punct de lucru - persoane juridice

  Pentru emiterea unui aviz salubritate aferent avizelor de functionare a firmelor de pe raza UAT GLINA, persoanele juridice care au calitatea de titular/ imputernicit / beneficiar / proprietar trebuie sa depuna o CERERE tip;
  – Contract salubrizare
  – CUI/Copia certificatului de inregistrare
  – Copia Certificatului constatator pentru punctul de lucru
  – Dovada platii (chitanta/ordin de plata)
  – Dovada platii

  Descarcă formularul tip

 • Declaratie de impunere utilizatorii casnici

 • Declaratie de impunere - persoane juridice