bg

Modernizarea parcului

central din Glina

Reprezintă un prim pas în transformarea localității noastre intr-o comună verde și direcția în care se dezvoltă întreaga localitate.

Educație și cultură

Administrația locală a comunei Glina susține educația.

Utilități și Infrastructură

Investițiile în infrastructură sunt unele dintre cele mai importante.

Hotărâri de consiliu

Hotărâri, ședințe și proiectele Consiliului Local pentru anul curent.

Cereri și formulare

Simplificăm operațiunile realizate în cadrul administrației publice.

Cereri și formulare

Avem grijă să fii un cetățean informat, iar prin intermediul acestei pagini dorim să venim în ajutorul dumneavoastră prin simplificarea operațiunilor realizate în cadrul administrației publice locale.

Formularele electronice afișate sunt de tip ‘PDF’,  iar pentru vizualizare/listare se poate utiliza gratuit programul AdobeReader, Foxit Reader sau orice alt program ce permite deschiderea documentelor de tip PDF.

TAXE ȘI IMPOZITE


 • Scoaterea din evidentele fiscale a cladirilor/terenurilor

 • Transfer dosar auto

 • Înscriere în Evidențele Fiscale mijloc de transport auto

  Necesar pentru contribuabilii persoane fizice, juridice sau împuterniciți ai acestora, care intră în posesia unui mijloc de transport auto pentru stabilirea impozitului / taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietate.

  Acte necesare pentru înscrierea în evidențele fiscale a unui mijloc de transport auto:

  • Certificat de atestare fiscală (al vânzătorului) emis de organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost înregistrat fiscal mijlocul de transport
  • Actul de dobândire (după caz: contract de vânzare-cumpărare; contract de leasing și procesul verbal de predare-primire; contract de novație, factură; certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, donație) în 3 exemplare în cazul facturilor/ contract de vânzare-cumpărare
  • Cartea de identitate a mijlocului de transport eliberat de RAR (foto copie)
  • Fisa de inmatriculare
  • Buletinul/cartea de identitate (original și copie)
  • Copie CUI în cazul persoanelor Juridice

  Pentru vehiculele importate este necesar și:

  • Din spațiul comunitar: contract sau factură tradusă și legalizată sau tradusă și certificată de un traducător autorizat;
  • Din alte state decat cele membre UE: documentul vamal

  Descarcă formularul tip

 • Scoatere din Evidențele Fiscale mijloc de transport auto

  În momentul înstrăinării mijlocului de transport auto, se operează scoaterea din evidenţă a acestuia. Pot solicita acest serviciu persoanele fizice sau juridice asupra cărora există impunere fiscală, în momentul înstrăinării mijlocului de transport auto.

  Documente necesare:

  • Actul de înstrăinare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, procesul verbal de predare–primire către societatea de leasing, contract de novaţie, factura, hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, donaţie)
  • Buletinul/cartea de identitate (fotocopie);
  • Formular tip

  Descarcă formularul tip

 • Stabilirea impozitului auto de peste 12 tone

 • Declarație fiscală Impunere cladire PJ

  Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale, cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice.

  Descarcă formularul tip

 • Declarație fiscală Impunere cladire PF

  Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale, nerezidențiale, cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice.

  Descarcă formularul tip

 • Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren PF

 • Eliberare certificat de atestare fiscală

  Certificatele fiscale sunt documente care atestă, respectiv infirmă, calitatea de plătitor de impozite şi taxe la Bugetul Local, precum şi situaţia obligaţiilor bugetare ale unui contribuabil la o anumită dată, solicitate de către contribuabili pentru diverse instituţii publice (Primărie, Judecătorie, Prefectură, Camera de Comerţ, Poliţie, Ambasade etc.) şi birouri notariale.

  Documente necesare:

  • Buletinul/cartea de identitate (fotocopie);
  • Formular tip

  După caz:

  • balanţa de verificare sau ultima balanţa întocmită (cu analitic la contul 212, cu menţiunea valorii de impunere a imobilelor), în cazul persoanelor juridice
  • certificate de naştere(fotocopie)
  • certificate de căsătorie (fotocopie)
  • certificate de deces (fotocopie)
  • sentinţa judecătorească de divorţ (fotocopie)

   

  Persoane fizice

  Descarcă formularul tip

  Persoane juridice

  Descarcă formularul tip

 • Stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate

 • Declaratie scutire impozit

URBANISM


 • Emitere certificat de urbanism

  Documente necesare:

  • Cerere tip
  • Act proprietate – copie
  • Procura (daca este cazul)
  • CUI – daca este firma
  • Extras carte funciară
  • ORTOFOTOPLAN color – Oficiul de Cadastru Ilfov
  • Cadastru – copie
  • Taxa Cert Urbanism

  Descarcă formularul tip

 • Prelungire valabilitate certificat urbanism

  Documente necesare:

  • Cerere tip
  • Certificat urbanism –original
  • Taxa – 30% din valoarea initiala

  Descarcă formularul tip

 • Autorizatie construire-desfințare

  Documente necesare:

  • Cerere tip
  • Certificat de Urbanism
  • Act de propietate – legalizat,
  • Extras carte funciară
  • ORTOFOTOPLAN color
  • TAXA OAR
  • CADASTRU – copie
  • AVIZ ENEL – în sos.Pantelimon lângâ Piata DELFINULUI (pentru locuințe)
  • AVIZ MEDIU – Crângași- Lacul Morii (pentru locuințe)
  • AVIZ SALUBRITATE – Primarie
  • Alte avize menționate în CU
  • TAXA AC

  Descarcă formularul tip

 • Prelungire Autorizație Construire

  Documente necesare:

  • Cerere tip
  • Autorizație de construire –original
  • Taxa – 30% din valoarea initiala

  Descarcă formularul tip

 • Eliberare număr poștal

  Cerere pentru eliberarea eliberarea unui numar postal pentru teren.

  Documente necesare:

  • Cerere
  • Act proprietate
  • Plan situatie
  • Taxa 9 lei

  Descarcă formularul tip

 • Certificat de atestare a edificării / extinderii construcției

  Documente necesare:

  • Cerere tip
  • Autorizația de Construire
  • Proces verbal de recepție
  • Măsurătoare Topo

  Descarcă formularul tip

 • Adeverință teren intravilan

REGISTRUL AGRICOL