bg

Modernizarea parcului

central din Glina

Reprezintă un prim pas în transformarea localității noastre intr-o comună verde și direcția în care se dezvoltă întreaga localitate.

bg

Modernizarea parcului

central din Glina

Reprezintă un prim pas în transformarea localității noastre intr-o comună verde și direcția în care se dezvoltă întreaga localitate.

Educație și cultură

Administrația locală a comunei Glina susține educația.

Utilități și Infrastructură

Investițiile în infrastructură sunt unele dintre cele mai importante.

Hotărâri de consiliu

Hotărâri, ședințe și proiectele Consiliului Local pentru anul curent.

Cereri și formulare

Simplificăm operațiunile realizate în cadrul administrației publice.

Comisii de specialitate

Comisia I


Economico-financiară, buget, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică, administrație publică locală, administrarea domeniului public și privat, pază, ordine, agricultură, servicii, comerț, patrimoniu:

 • Pușculița Mihai
 • Grigore Augustin
 • Tudor Marin
 • Petrache Ion
 • Bacrau Mihai
 • Micu Stefan
 • Bolboaca Marian-Adrian

Comisia 2


Învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret, cultură, sport, protecția mediului:

 • Bajenaru Vasile-Cosmin
 • Ion Ramona Elena
 • Ciobanu Marian-Catalin
 • State Gheorghe
 • Stoica Ion

Comisia 3


Religie, culte, minorități, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură:

 • Vasile Marin
 • Coman Stere
 • Muja Nicolae