Proiect de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta