Proiect de Hotărâre privind contractarea a serviciului de colectare separată a deșeurilor