Proiect de Hotărâre nr.17.268-17.11.2021 privind stabilirea valorilor impozitabile + impozite si taxe