bg

Modernizarea parcului

central din Glina

Reprezintă un prim pas în transformarea localității noastre intr-o comună verde și direcția în care se dezvoltă întreaga localitate.

bg

Modernizarea parcului

central din Glina

Reprezintă un prim pas în transformarea localității noastre intr-o comună verde și direcția în care se dezvoltă întreaga localitate.

Educație și cultură

Administrația locală a comunei Glina susține educația.

Utilități și Infrastructură

Investițiile în infrastructură sunt unele dintre cele mai importante.

Hotărâri de consiliu

Hotărâri, ședințe și proiectele Consiliului Local pentru anul curent.

Cereri și formulare

Simplificăm operațiunile realizate în cadrul administrației publice.

Educație

Şcoala Gimnazială Nr.1 Glina

Şcoala Gimnazială Nr.1 Glina este amplasată în zona administrativă a comunei Glina, sat Glina, în apropierea Primăriei, sediului Poliţiei şi Dispensarului medical, lângă parcul comunei cu o suprafaţă de 7.500 mp, parc ce desparte şcoala, de principala arteră de circulaţie (şos. Libertăţii), care face legătura cu Şcoala Nr. 3 Bobeşti-Glina la 1,5 km, cu Şcoala Nr. 2 Căţelu-Glina la 4 km nord-vest spre Bucureşti.

Date despre şcoală:
– anul înfiinţării – 1926 (localul vechi)-Şcoala primară mixtă Cătun Şerbănică (Glina), comuna Bobeşti-Bălăceanca, Judeţul Ilfov; din 1980 – clădirea actuală (parter + etaj);
– în anul 1943 – Şcoala Elementară Mixtă (de 4 ani);
– în anul 1952 – Şcoala Elementară Mixtă de 7 ani Nr. 91 Glina;
– în anul 1963 – Şcoala Generală de 8 ani Nr.1 Glina;
– între anii 1986 – 1991 – Şcoala cu Clasele I – X Nr.1 Glina;
– între anii 1991 – 2012- Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1 Glina;
– din anul 2012 şi până în prezent – Şcoala Gimnazială Nr. 1 Glina.
Adresă: Str. Parcului, nr.1 A, comuna Glina, județul Ilfov
Tel/fax: 0214671189
Clădirea şcolii este în stare foarte bună, are nouă săli de clasă, un laboratoar de informatică/TIC, cu anexele respective, o sală de sport, o bibliotecă funcţională (cu un fond de carte, de aproximativ 3147de volume), un cabinet consiliere, mobilier nou, bănci ergonomice etc.

Grădinița nr. 1 Glina- Corp B

(an construcție 2005, clădire extinsă în 2013 și 2015), se află lângă școală și cuprinde un cabinet medical, cabinet contabilitate şi trei săli de clasă, dormitor, sală de mese, grupuri sanitare, vestiare. Formațiunile de studiu sunt următoarele: o grupă mijlocie cu program normal, o grupă mijlocie cu program prelungit și o grupă mare.

SPAŢIUL ŞCOLII ŞI STAREA CLĂDIRILOR
Unitatea şcoalară funcţionează cu următoarele nivele de învăţământ preuniversitar: preşcolar, primar şi gimnazial.
La nivelul organizaţiei se respectă Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Glina.
Şcoala dispune de materiale curriculare pentru fiecare nivel de şcolarizare (planuri de învăţământ, programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri).
Există o bună colaborare cu comunitatea locală în ceea ce priveşte alocarea resurselor financiare utilizate nu numai pentru dotare, ci şi pentru dezvoltare profesională.
Spaţiile şcolare administrative şi auxilare au un ambient plăcut şi funcţional.
Localul şcolii – corpul A, este format dintr-un corp de clădire P+1 care este dotat cu utilităţi precum: centrală termică proprie, grupuri sanitare pe fiecare nivel şi apă curentă de la rețeaua de apă a comunei Glina.
Spaţiile avute la dispoziţie, pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ al elevilor, sunt repartizate după cum urmează:
9 săli de clasă, în care funcţionează cabinete la diferite discipline;
1 cabinet de informatică/TIC;
1 bibliotecă;
o sală de sport cu dimensiuni 11/6 m;
1 cabinet de consiliere;
un teren de sport cimentat (împrejmuit cu gard);
un teren de fotbal cu gazon atrificial