bg

Modernizarea parcului

central din Glina

Reprezintă un prim pas în transformarea localității noastre intr-o comună verde și direcția în care se dezvoltă întreaga localitate.

bg

Modernizarea parcului

central din Glina

Reprezintă un prim pas în transformarea localității noastre intr-o comună verde și direcția în care se dezvoltă întreaga localitate.

Educație și cultură

Administrația locală a comunei Glina susține.

Utilități și Infrastructură

Investițiile în infrastructură sunt unele dintre cele mai.

Hotărâri de consiliu

Hotărâri, ședințe și proiectele Consiliului Local pentru anul.

Cereri și formulare

Simplificăm operațiunile realizate în cadrul publice.

Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei comunei Glina în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.
În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

  1.Tip înscriere *

  2.Date identificare *

  Numele și prenumele dvs/ Denumirea entității juridice: *

  CNP / CUI *
  În cazul persoanelor fizice se va completa CNP-ul, iar în cazul persoanelor juridice se va completa CUI-ul entității juridice.

  Adresa completă *
  Strada, numărul, detaliile imobilului

  Telefon *

  Email *

  3.Tip activitate (Persoane Juridice)

  IMPORTANT! Aceste câmpuri se completează numai în cazul PERSOANELOR JURIDICE (FIRME)!

  Activitate principală conform Cod CAEN (opțional)

  Descrierea activității societății

  Aveți autorizație de mediu?

  Numărul și Data Autorizației de Mediu (dacă există) (opțional)

  4.Informații generale *

  Sistemul individual de care beneficiați *
  Bifați toate opțiunile care se aplică

  Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați *
  Bifați toate opțiunile care se aplică

  Descrieți sistemul de evacuare a apelor uzate menajere de care beneficiați. *
  Vă rugăm elaborați un răspuns detaliat.

  Descrieți modul în care se realizează epurarea apelor uzate: *
  Vă rugăm elaborați un răspuns detaliat.

  Descrieți modul în care monitorizați descărcarea apelor uzate.*
  Vă rugăm elaborați un răspuns detaliat.

  Sunt de acord cu Politica de confidențialitate a site-ului.

  Prin completarea și transmiterea acestui formular sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primariei comunei Glina, Judetul Ilfov. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr.679/2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera circulaţie a acestui tip de date cu caracter personal.