Proiect de Hotărâre privind modificarea HCL 14 – 25.08.1999