Proiect de Hotărâre privind nivelul de salarizare a personalului contractual